تبلیغات
سرزمین اس ام اس و موبایل و اطلاعات سرزمین اس ام اس و موبایل و اطلاعات - داستان تکان دهنده وجود خدا در انسان:
 

داستان تکان دهنده وجود خدا در انسان:

نویسنده: مهران

 

کودکی با پاهای برهنه بر روی برفها ایستاده بود و به ویترین فروشگاهی نگاه می کرد زنی در حال عبور او را دید . او را به داخل فروشگاه برد و برایش لباس و کفش خرید و گفت: مواظب خودت باش کودک پرسید: ببخشید خانم شما خدا هستید؟ زن لبخند زد و پاسخ داد: نه من فقط یکی از بنده های خدا هستم کودک گفت:می دانستم با او نسبت دارید!!!


شخصی را به سوی جهنم میبردند او چند بار با حصرت عقبو نگاه کرد. ناگهان خدا دستورداد او را به بهشت ببرند

گفتند چرا؟

خداوند فرمود زیرا او امید به بخشش داشت!

 

() نظرات